SIRKULÆR ØKONOMI

Vår forutsetning er at vår elektronikk får et nytt liv i stedet for å ende opp i søppelkassen.

Sirkulær økonomi er en økonomisk modell som har som formål å utnytte ressurser så effektivt som mulig og minimere avfall. Sirkulær økonomi er en mer bærekraftig tilnærming til produksjon og forbruk som tar hensyn til miljøet og bevarer ressursene bedre og sørger for at de ikke går til spille.

Hos Mentech benytter vi nedenstående modell for å sikre at vi bidrar mest mulig til en sirkulær økonomi. Vi redder elektronikk fra å bli unødvendig skrotet, og reparerer det vi kan, og selger det igjen. På den måten kan vi være til nytte for forbrukere som ønsker å gjøre en grønn innsats og samtidig ha noe bra IT til en billig pris.

Sirkulær økonomi

Vår løsningsmodell skaper nye muligheter for en mer bærekraftig livssyklus for forbrukerelektronikk.

Gjenvinning

Konseptet i Mentech ECO avviker fra bruk-og-kast-kulturen. Derfor bruker vi funksjonelle komponenter for å reparere defekt elektronikk, fornye den og sende den tilbake til forbrukeren via reparasjon eller salg. Hvis det ikke er mulig å gi elektronikken et nytt liv, hjelper Mentech med forsvarlig og miljøvennlig avhending.

Reparasjon og service

I Mentech har vi over 100 000 reparasjoner av elektronikk årlig. Det betyr at vi sparer miljøet for omtrent 50 000 tonn CO2-utslipp ved å reparere, gjenopprette og selge elektronikk og dermed spare på produksjon av nytt. Vi reparerer og vedlikeholder alle mobiltelefoner, nettbrett, datamaskiner og annen elektronikk. Vi er autoriserte servicepartnere for Apple, Samsung, Huawei, Acer, Motorola og Gorunner.

Forbruk

Over 90% av danske hjem har datamaskiner og smarttelefoner. I 2016 viste undersøkelser at opptil 60% av danskerne hadde en tendens til å bytte ut mobiltelefonen sin for å ha den nyeste toppmodellen. Imidlertid ser det ut til at flere i dag beholder telefonen sin i mer enn 3 år. Mentech ECOs oppdrag er å imøtekomme menneskers behov og ønske om å kunne fornye sine elektroniske produkter, men på en miljøvennlig måte.

Produksjon av ny elektronikk

Ved produksjon av ny elektronikk brukes verdifulle råvarer som må bearbeides. Det meste av elektronikken består for eksempel av metaller som bare finnes i begrensede mengder og samtidig i områder som for eksempel Kina eller Afrika. Ofte blir råvarene her utvunnet under miljø- og helseskadelige forhold, som også krever mye energi.

Distribusjon

Når de ferdige produktene skal fra produksjonsstedet til den endelige distribusjonskanalen, som skal selge videre til forbrukeren, er det også en stor klimabelastning. Bare i Danmark utslipper lastebiler nesten 2 millioner tonn CO2 årlig.

“EU-kommisjonen har anslått at økt ressurseffektivitet i hele verdikjeden kan redusere materialforbruket med 17-24% innen 2030 og spare den europeiske industrien for €30 mrd. Dette medfører også vekstpotensial for danske selskaper som kan bidra med sin ekspertise innen sirkulær økonomi. 

– Dansk Standard 2022 .

Løsninger

Oversiktlige løsninger som bidrar til sirkulær økonomi.

Mentech ECO 1

Fast kilopris for innsamling/ansvarlig avhending av IT-skrot.

Mentech ECO 2

Fast kilopris for innsamling/ansvarlig avhending av elektronisk avfall, inkludert alle enheter som kontrolleres for data.

Mentech ECO Drive

Sikret henting tur/retur.

Mentech ECO Wipe

Alt data på enheten slettes, etterfulgt av destruksjon av enheten.

Mentech ECO Recycle

Vi tar med funksjonelle komponenter i deres IT-skrap med verdi for å produsere nye forbrukerelektronikk. IT-skrap uten verdi håndteres med ECO Wipe.

Ultrasonic Cleaning

Vårt moderne Ultrasonic Lab kan rense elektronikk som har blitt skadet av væske, og gi det nytt liv igjen. Betaling skjer kun ved vellykket rensing.

Les mer om vår ansvarlige og miljøvennlige avhending av gammel IT-skrap.

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å motta de siste nyhetene, teknologioppdateringer, konkurranser og mer.

Data lagret som beskrevet i vår Vilkår.

Mentechs forretningsstrategi er basert på å forlenge levetiden til elektroniske produkter så mye som mulig. Vår forutsetning er at vår elektronikk får et nytt liv i stedet for å ende opp i søppelbøtta. Hvis den defekte elektronikken ikke kan repareres, sørger vi for at den blir skrotet på en forsvarlig og miljøvennlig måte.

Når vi reparerer og gjenbruker elektronikk, unngår vi å sette nye varer i produksjon. Dette betyr at vi reduserer utslipp av CO2 og reduserer uttømmingen av jordens ressurser. Vi jobber for å skape en sirkulær økonomi, der ressurser som ellers ville ende opp i søppelbøtta, blir en del av verdikjeden og brukt i produksjonen igjen.