Corporate Social Responsibility

Mentechs forretningsstrategi er basert på å forlenge levetiden til elektroniske produkter så mye som mulig. Vår forutsetning er at vår elektronikk får et nytt liv i stedet for å ende opp i søppelbøtten. Hvis den defekte elektronikken ikke kan reddes, sørger vi for at den blir avhendet forsvarlig og i samsvar med miljøstandarder.

Ved å reparere og gjenbruke elektronikk, unngår vi å produsere nye varer. Dette betyr at vi reduserer utslippene av CO2 og uttømmingen av jordens ressurser. Vi jobber for å skape en sirkulær økonomi hvor ressurser som ellers ville ende opp i søppelbøtten blir en del av verdikjeden og blir brukt i produksjonen igjen.

Mentech ECO Solutions

Mentech ECO Solutions er vår løsning for håndtering av elektronikk. Mange bedrifter har et stort forbruk av elektronikk og bytter ofte. Det kan være en tidkrevende og ressurskrevende oppgave å finne ut hvordan man kan minimere omfanget og det totale klimaavtrykket fra elektronikkavfall.

Mentech er spesialister på innsamling, gjenvinning og ansvarlig avhending av elektronikk. Med våre ulike løsninger sørger vi for å gjenbruke IT-deler mest mulig. Dermed gjenbruker vi deler for å reparere andre elektroniske enheter, autorisert og innenfor samme merkevare. Dette er for oss grønn elektronikk.

Mentech ECO Solutions er en digital total løsning samlet på én plattform, der kunden kan følge hele prosessen – fra bestilling av avhenting til godkjenning av tilbud, budsjettering, oppfølging og mye mer.

Afhenting:
Våre Mentech sjåfører bruker kun våre egne sikrede og sporbare biler til transporten.

Mentech ECO 1: 4,- pr. kilo
Mentechs første ECO-løsning er en enkel avhenting. Med denne løsningen betaler du en fast kilopris for innsamling og ansvarlig avhending av elektronikkavfall.

Mentech ECO 2: 8,- pr. kilo
Mentechs andre ECO-løsning er for bedrifter med preferanser innen databehandling. Vi jobber selvfølgelig i tråd med GDPR-lovgivningen. Med denne løsningen kontrollerer vi alle enheter i forbindelse med datasletting før vi starter behandlingen.

Når vi har hentet elektronikken din, kan du foreløpig benytte deg av disse to alternativene: Mentech ECO Recycle og Mentech ECO Wipe.

Med Mentech ECO Recycle løsningen tar vi vare på alle enheter med verdi, sletter data, fjerner eventuelle logoer og selger dem videre til nye sluttbrukere.

De enhetene og materialet som ikke kan gjenbrukes eller gjenvinnes på grunn av nåværende teknologi og investeringer, bruker vi i Mentech ECO Wipe løsningen. Pris for større enhet: 65,- per (f.eks. datamaskin etc.) Pris for mindre enhet: 35,- per (f.eks. telefoner etc.) Alle data blir slettet fra enhetene, etterfulgt av at vi ødelegger dem med størst mulig hensyn til klimaet.

Mentech samarbeider blant annet med:

“De siste årene har vi sammen med de dyktige folka fra Mentech gjenvunnet og reparert mange typer IT-komponenter. Dette betyr at vi ikke bare har gitt en rekke elektronikk en helt ny levetid, men også redusert avfallet ved å forlenge produktene sin levetid. Dette er veldig fornuftig i stedet for å bare kaste bort, og bidrar til å styrke kampen for en bedre og grønnere miljø. “

.
Brian Wahl Olsen.

Direktør for skadeforsikringspartnere og forebygging hos Alm. Brand.

Bæredygtig udvikling

Verdensmål 7: Bærekraftig energi.
Fremtiden – utelukkende fornybare energikilder? Mentech og Mentech ECO har 100% grønn energi på alle servicelokasjoner.

Vi ønsker å ta ansvar for å skape en verden som utelukkende drives av grønn energi. Dette er spesielt viktig siden 80% av verdens energiforbruk fortsatt er basert på fossile brensler. Derfor bruker alle våre avdelinger i Danmark, Norge og Sverige nå kun strøm fra fornybare energikilder.

For å gjøre dette mulig har vi brukt mye tid på å inngå nye, grønne strømavtaler i 2020 og 2021. Avtalene er inngått med kraftleverandører på nordisk nivå i nært samarbeid med energiselskapene Ørsted, NORLYS, Fjorkraft i Norge og E-ON i Sverige.

Verdensmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon.
Kan vi gjennom mer ansvarlig forbruk redusere vår klimaavtrykk?

Kjernen i Verdensmål 12 er våre forbruksmønstre, vår adferd og måten vi bruker våre ressurser på. Dette gjelder både sosialt, næringsmessig og som samfunn.

Her er det spesielt vårt bidrag til delmål 12.5, der avfallsgenereringen skal reduseres gjennom forebygging, gjenvinning og gjenbruk i global sammenheng.

I tillegg til å reparere og selge grønn elektronikk, håper Mentech at våre kunder og samarbeidspartnere bygger kunnskap og kapasitet for å møte klimaendringer.

Verdensmål 13: Klimatiltak.

CO2-nøytrale nettsider, grønn frakt og miljøvennlig emballasje – den nye standarden?

I tillegg til at Mentech reparerer og selger grønn elektronikk, håper vi å bygge opp kunnskap og kapasitet for å takle klimaendringer. Vår nåværende innsats innen dette målet inkluderer blant annet klimapartnerskap, CO2-nøytrale nettsider, grønn frakt og miljøvennlig emballasje.

CO2-nøytral frakt og pakker
Mentechs produkter pakkes forsvarlig i miljøvennlig emballasje. Når en pakke skal transporteres fra ett sted til et annet, kan det ikke unngås at det vil være en form for CO2-utslipp. Derfor har vi inngått en avtale med PostNord, hvor vi gjennom merbetaling for frakten reduserer CO2-utslippene fra transporten.

CO2-nøytral nettside og Growing Trees Network Foundation. Både Mentech og Mentech ECO har nå CO2-nøytrale nettsider. Vi deltar i et dansk klimainitiativ, der virksomheter, uavhengig av størrelse og bransje, går sammen for å nøytralisere CO2-utslippene som nettsidene genererer.

Bakgrunnen for “CO2-nøytral nettside” initiativet er at internett- og datamaskinbruk i dag er årsaken til mer CO2-utslipp enn for eksempel luftfart. I tillegg går 15% av overskuddet fra Mentech ECO til å plante trær. De siste 2 årene har Mentech i samarbeid med Growing Trees Network Foundation sørget for at nesten 500 trær har blitt plantet i Danmark.

Vi er stolte av at Mentech A/S har tilsluttet oss FN’s Global
Compact og Global Compact Network Denmark, som nylig
lanserte verdens største Corporate Sustainability-initiativ
og det største danske nettverket for grønne bedrifter.

Ansvarlighet og bærekraftig utvikling
Vi ser frem til å støtte nettverkets mål og hjelpe til med å sette standarden for ansvarlighet og bærekraftig utvikling i privat
sektor. Som en del av Global Compact forplikter vi oss til å overholde Global Compact’s ti prinsipper for
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon, samt å tilslutte oss FNs 17 bærekraftsmål.

Corporate Social Responsibility – rapport

Vår siste CSR-rapport for 2020 beskriver virksomhets- og utviklingstiltakene og -initiativene Mentech gjennomførte i 2020/21 innen bærekraft og sosial ansvarlighet.