BÆREKRAFTIGHET

Våre løsningsmodeller skaper nye muligheter for en mer bærekraftig livssyklus for forbrukerelektronikk.

Mentechs forretningsstrategi bygger på å forlenge levetiden til elektroniske produkter så mye som mulig. Vår forutsetning er at vår elektronikk får et nytt liv i stedet for å ende opp i søpla. Hvis den defekte elektronikken ikke kan reddes, sørger vi for at den skrotes på en forsvarlig og miljøvennlig måte.

Når vi reparerer og gjenbruker elektronikk, unngår vi å produsere nye varer. Det betyr at vi reduserer utslipp av CO2 og reduserer uttømmingen av jordens ressurser. Vi sørger for å skape en sirkulær økonomi der ressurser som ellers ville endt i søpla, blir en del av verdikjeden og inngår i produksjonen igjen.

Sirkulær økonomi

Vår løsningsmodell skaper nye muligheter for en mer bærekraftig livssyklus for forbrukerelektronikk.

Gjenvinning

Konseptet i Mentech ECO avviker fra bruk-og-kast-kulturen. Derfor bruker vi funksjonelle komponenter for å reparere defekt elektronikk, fornye den og sende den tilbake til forbrukeren via reparasjon eller salg. Hvis det ikke er mulig å gi elektronikken et nytt liv, hjelper Mentech med forsvarlig og miljøvennlig avhending.

Reparasjon og service

I Mentech har vi over 100 000 reparasjoner av elektronikk årlig. Det betyr at vi sparer miljøet for omtrent 50 000 tonn CO2-utslipp ved å reparere, gjenopprette og selge elektronikk og dermed spare på produksjon av nytt. Vi reparerer og vedlikeholder alle mobiltelefoner, nettbrett, datamaskiner og annen elektronikk. Vi er autoriserte servicepartnere for Apple, Samsung, Huawei, Acer, Motorola og Gorunner.

Forbruk

Over 90% av danske hjem har datamaskiner og smarttelefoner. I 2016 viste undersøkelser at opptil 60% av danskerne hadde en tendens til å bytte ut mobiltelefonen sin for å ha den nyeste toppmodellen. Imidlertid ser det ut til at flere i dag beholder telefonen sin i mer enn 3 år. Mentech ECOs oppdrag er å imøtekomme menneskers behov og ønske om å kunne fornye sine elektroniske produkter, men på en miljøvennlig måte.

Produksjon av ny elektronikk

Ved produksjon av ny elektronikk brukes verdifulle råvarer som må bearbeides. Det meste av elektronikken består for eksempel av metaller som bare finnes i begrensede mengder og samtidig i områder som for eksempel Kina eller Afrika. Ofte blir råvarene her utvunnet under miljø- og helseskadelige forhold, som også krever mye energi.

Distribusjon

Når de ferdige produktene skal fra produksjonsstedet til den endelige distribusjonskanalen, som skal selge videre til forbrukeren, er det også en stor klimabelastning. Bare i Danmark utslipper lastebiler nesten 2 millioner tonn CO2 årlig.

De siste årene har vi sammen med de dyktige folka hos Mentech gjenbrukt og reparert mange typer IT-komponenter. Dette betyr at vi ikke bare har gitt en mengde elektronikk et helt nytt liv, men også redusert avfallet vårt ved å forlenge produktlivet. Dette gir god fornuft i stedet for å bare kaste ting, og det styrker kampen for en bedre og grønnere miljø

.
Brian Wahl Olsen.
Direktør for skadeforsikring og forebygging hos Alm. Brand

Bærekraftig energi

Fremtiden – utelukkende vedvarende energikilder? Mentech og Mentech ECO har 100% grønn energi på alle serviceområder.

%

Av verdens energiforbruk kommer fra fornybare energikilder

%

Av Danmarks energiforbruk kommer fra fornybare energikilder

%

Av Mentechs energiforbruk kommer fra fornybare energikilder

Løsninger

Enkle løsninger som bidrar til bærekraftig IT.

Mentech ECO 1

Fast pris per kilo for innsamling og ansvarlig avhending av IT-avfall.

Mentech ECO 2

Fast pris per kilo for innsamling/ansvarlig avhending av IT-søppel, inkludert at alle enheter sjekkes for data.

Mentech ECO Drive

Sikret henting tur/retur.

Mentech ECO Wipe

Alt data på enheten blir slettet, etterfulgt av destruksjon av enheten.

Mentech ECO Recycle

Vi tar funksjonelle komponenter i deres IT-avfall med verdi for å produsere ny forbrukerelektronikk. IT-avfall uten verdi håndteres med ECO Wipe.

Ultrasonic Cleaning

Vårt moderne Ultrasonic Lab kan rense elektronikk som har blitt skadet av væske og gi det et nytt liv. Det betales kun ved vellykket rensing.

Bærekraftig utvikling

Fremtiden – kun fornybare energikilder? Mentech og Mentech ECO har 100% grønn energi på alle serviceplasser.

Verdensmål 7: Bærekraftig energi.
Fremtiden – kun fornybare energikilder? Mentech og Mentech ECO har 100% grønn energi på alle serviceplasser.

Vi ønsker å ta ansvar for å skape en verden som kun bruker grønn energi uten unntak, spesielt siden verdens energiforbruk fortsatt utgjør 80% fossile brensler. Derfor bruker alle våre avdelinger i Danmark, Norge og Sverige kun strøm fra fornybare energikilder.

For å gjøre dette mulig, har vi brukt mye tid på å tegne nye grønne strømavtaler i 2020 og 2021.

Avtalene er inngått med forsyningsmarkedet på nordisk nivå i tett samarbeid med energiselskapene Ørsted, NORLYS, Fjorkraft i Norge og E-ON i Sverige.

Verdensmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon.

Kan vi gjennom en mer ansvarlig forbruk redusere vår klimaavtrykk?

Kjernen i Verdensmål 12 er våre forbruksmønstre, vår adferd og måten vi bruker ressursene våre på. Dette gjelder både sosialt, forretningsmessig og som samfunn.

Her er det spesielt vårt bidrag til delmål 12.5, der avfallsgenereringen skal reduseres gjennom forebygging, gjenvinning og gjenbruk i en global sammenheng.

I tillegg til at Mentech reparerer og selger grønn elektronikk, håper vi at våre kunder og samarbeidspartnere bygger opp kunnskap og kapasitet for å imøtekomme klimaendringer.

Verdensmål 13: Klimaaksjon.

CO2-nøytrale nettsider, grønn frakt og miljøvennlig emballasje – den nye standarden?

I tillegg til at Mentech reparerer og selger grønn elektronikk, håper vi å bygge opp kunnskap og kapasitet for å takle klimaendringer. Vårt nåværende arbeid innenfor dette målet inkluderer klimapartnerskap, CO2-nøytrale nettsider, grønn frakt og miljøvennlig emballasje.

CO2-nøytral frakt og pakker
Mentechs produkter pakkes forsvarlig i miljøvennlig emballasje. Når en pakke skal transporteres fra ett sted til et annet, kan det ikke unngås at det vil være en form for CO2-utslipp. Derfor har vi inngått en avtale med Post Nord, der vi gjennom ekstra betaling for frakt reduserer CO2-utslipp fra kjøringen.

CO2-nøytral nettside og Growing Trees Network Foundation. Både Mentech og Mentech ECO har nå CO2-nøytrale nettsider. Vi deltar i et dansk klima-initiativ, der virksomheter, uansett størrelse og bransje, går sammen om å nøytralisere CO2-utslipp fra nettstedene.

Bakgrunnen for “CO2-nøytralt nettside” initiativet er at internett og datamaskinbruk i dag forårsaker mer CO2-utslipp enn for eksempel luftfart. Videre går 15% av overskuddet fra Mentech ECO til å plante trær. De siste 2 årene har Mentech i samarbeid med Growing Trees Network Foundation sørget for at nesten 500 trær er blitt plantet i Danmark.

Vi er stolte av at Mentech A/S har tilsluttet seg FN’s Global
Compact og Global Compact Network Denmark, som nylig
lanserte verdens største Corporate Sustainability-initiativ
og det største danske nettverket for grønne virksomheter.

Ansvarlighet og bærekraftig utvikling
er viktige for oss. Vi ser frem til å støtte nettverkets mål
og bidra til å sette standarden for ansvarlighet og bærekraftig utvikling i privat sektor. Som en del av Global Compact
forplikter vi oss til å følge Global Compact’s 10 prinsipper
innenfor menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og
anti-korrupsjon, samt å støtte FNs 17 bærekraftsmål.

Produktark

Det skal ikke være vanskelig å velge den miljøvennlige veien, og vi i Mentech vil gjøre alt vi kan for å gjøre det miljøvennlige alternativet attraktivt!