“Code of Conduct”

Adferdskodeks for Mentech A/S og samarbeidspartnere

Mentech A/S er en autorisert reparatør og serviceleverandør for Samsung, Huawei, Acer, Motorola, Google Pixel og Shark Gaming. Vi har spesialisert oss på skreddersydde IT-løsninger og reparasjoner for privatkunder, bedrifter, forsikringsbransjen og offentlige instanser.

Bærekraftighet

Mentech A/S skiller seg fra bruk-og-kast-kulturen. Vi ønsker å bruke funksjonelle komponenter fra IT-kort for å produsere ny forbrukerelektronikk og forlenge dens livssyklus.

FN's 17 bærekraftsmål

Som en del av FNs 17 bærekraftsmål har vi blant annet tilsluttet oss FNs Global Compact. Mentech har forpliktet seg til å følge de 10 prinsippene for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, klima, miljø og antikorrupsjon.

Tenk innovativt

Vi streber etter kontinuerlig utvikling. Derfor blir status quo utfordret med fokus på nye veier og måter å tenke på. Innovasjon har og vil alltid bli tatt imot med et åpent sinn.

Mangfoldighet

Det bør være plass til oss alle. Mentech forplikter seg derfor til å øke trivselen og retten til å være seg selv til tross for kjønn, alder, tro, overbevisning, seksualitet og hudfarge.

FN’s Global Compact
Mentech har tiltrådt FN’s Global Compact (Global Compact Network Denmark) og har dermed forpliktet seg til å følge de 10 prinsippene for menneske- og arbeidstakerrettigheter, klima, miljø og anti-korrupsjon. Disse prinsippene gjenspeiles i vår adferdskodeks (se side 5).

Ansettelsesforhold
Mentech har siden 2017 ansatt personale under Dansk Industris overenskomst (DI) for å sikre ordnede forhold og sikkerhet for den enkelte. I tillegg følger vi til enhver tid gjeldende regler for funksjonærloven for kontoransatte, og fra 1. desember 2021 har vi tilbudt alle pensjon, helseforsikring, tap av arbeidsevne, livsforsikring og kritisk sykdom.

Bærekraftig virksomhetsstrategi
Hele vår virksomhetsstrategi bygger på å forlenge levetiden til elektroniske produkter, slik at de får et nytt liv i stedet for å havne i søppelkassen. Dette gjør vi ved å reparere og istandsette brukte elektroniske enheter, samt gjenvinne brukbare reservedeler fra defekte enheter. Når vi reparerer og gjenvinner elektronikk, unngår vi å produsere nye varer. Dette betyr at vi reduserer utslipp av CO2 og reduserer uttømmingen av jordens ressurser. Vi sørger for å skape en sirkulær økonomi der ressurser som ellers ville ha endt opp i søppelkassen, blir en del av verdikjeden og inngår i produksjonen igjen.

Persondata
Mentech AS lagrer persondata på krypterte og sikre servere innenfor EU. Alle våre servere er beskyttet bak brannmurer, og overføring av persondata er kryptert. Noen av persondataene administreres av en tredjepart som lagrer og behandler persondata på vegne av Mentech AS i henhold til personvernforordningen. Mentech AS har inngått databehandlingsavtaler med disse tredjepartene for å sikre oss, så vel som deg, at de oppfyller lovgivningen og kravene som er aktuelle. Vi lagrer kun persondata så lenge det er nødvendig i forhold til det oppgitte formålet.

Mentech ECO har som formål å redusere mengden av elektronisk avfall i verden. Dette gjør vi ved å gi nytt liv til elektronisk avfall og omdanne det til ny forbrukerelektronikk. Når vi bruker Mentech ECOs resirkuleringsprogram, vil livssyklusen til et elektronisk produkt se slik ut:

PRODUKSJON FORBRUK PRODUKSJON

i stedet for

PRODUKSJON FORBRUK KAST BORT

Mentech ”Code of Conduct”

Adferdskodeks for Mentech A/S og samarbeidspartnere

Denne adferdskodeksen er gjeldende retningslinjer i virksomheten som omfatter ansvarlighet, sosiale, etiske, miljømessige forhold og god praksis. Denne rapporten er en adferdskodeks for Mentech og samarbeidspartnere. Mentech A/S er tjenesteleverandør for merker som Apple, Samsung, Huawei, Acer og Motorola. Vi har spesialisert oss på skreddersydde IT-løsninger for næringslivet, forsikringsselskaper, offentlige institusjoner og private kunder. Vi setter riktige arbeidsforhold høyt for alle som er en del av Mentech uavhengig av stilling og tilknytning.