SIRKULÆR ØKONOMI

Vårt utgangspunkt er at elektronikken vår får et nytt liv i stedet for å ende opp i søpla.

Sirkulær økonomi er en økonomisk modell som har som mål å utnytte ressurser så effektivt som mulig og minimere avfall. Sirkulær økonomi er en mer bærekraftig tilnærming til produksjon og forbruk som tar hensyn til miljøet og bevarer ressursene bedre og sørger for at de ikke går til spille.

Hos Mentech benytter vi nedenstående modell for å sikre at vi bidrar mest mulig til en sirkulær økonomi. Vi redder elektronikk fra å bli unødvendig skrotet, reparerer det vi kan, og selger det igjen. På den måten kan vi være til nytte for forbrukere som ønsker å gjøre en grønn innsats og samtidig ha godt IT-utstyr til en rimelig pris.

SIRKULÆR ØKONOMI

Vår løsningsmodell skaper nye muligheter for en mer bærekraftig livssyklus for forbrukerelektronikk.

Gjenvinning

Konseptet i Mentech ECO skiller seg fra bruk-og-kast-kulturen. Derfor bruker vi funksjonelle komponenter for å reparere defekt elektronikk, fornye den og sende den tilbake til forbrukeren via reparasjon eller salg. Hvis det ikke er mulig å gi elektronikken et nytt liv, hjelper Mentech med forsvarlig og miljøvennlig avhending.

Reparasjon og service

I Mentech utfører vi over 100 000 reparasjoner av elektronikk hvert år. Dette betyr at vi sparer miljøet for ca. 50 000 tonn CO2-utslipp ved å reparere, gjenopprette og selge elektronikk, og dermed spare på produksjon av ny. Vi reparerer og servicerer alle mobiltelefoner, nettbrett, datamaskiner og annen elektronikk. Vi er autoriserte Apple, Samsung, Huawei, Acer, Motorola og Gorunner serviceleverandører.

Forbruk

Over 90% av danske hjem har datamaskiner og smarttelefoner. I 2016 viste undersøkelser at opptil 60% av danskerne hadde en tendens til å bytte ut mobilen sin for å ha den nyeste toppmodellen. Men i dag ser det ut til at flere bruker telefonen sin i mer enn 3 år. Mentech ECOs oppgave er å imøtekomme menneskers behov og ønske om å fornye elektroniske produkter på en miljøvennlig måte.

Produksjon av ny elektronikk

Ved produksjon av ny elektronikk brukes dyrebare råmaterialer som må behandles. De fleste elektroniske produkter består for eksempel av metaller som finnes i begrensede mengder og ofte i områder som Kina eller Afrika. Ofte utvinnes råmaterialene under miljø- og helseskadelige forhold som også krever mye energi.

Distribusjon

Når ferdige produkter skal fra produksjonsstedet til den endelige distribusjonskanalen som selger til forbrukere, er det også en stor klimabelastning. Alene i Danmark slipper lastebiler ut nesten 2 millioner tonn CO2 årlig.

EU-kommisjonen har anslått at økt ressurseffektivitet i hele verdikjeden kan redusere materiellforbruket med 17-24% innen 2030 og spare den europeiske industrien for €30 mrd., noe som også gir vekstpotensial for danske selskaper som kan bidra med sin ekspertise innen sirkulær økonomi.” 

– Dansk Standard 2022 .

Løsninger

Enkle løsninger som bidrar til sirkulær økonomi.

Mentech ECO 1

Fast kilopris for innsamling/ansvarlig avhending av IT-skrot.

Mentech ECO 2

Fast pris per kilo for innsamling/ansvarlig avhending av IT-søppel, inkludert at alle enheter sjekkes for data.

Mentech ECO Drive

Sikret henting tur/retur.

Mentech ECO Wipe

Alt data på enheten slettes, etterfulgt av destruksjon av enheten.

Mentech ECO Recycle

Vi tar funksjonelle komponenter fra deres IT-avfall med verdi for å produsere ny forbrukerelektronikk. IT-avfall uten verdi håndteres med ECO Wipe.

Ultrasonic Cleaning

Vårt moderne Ultrasonic Lab kan rense væskeskadet elektronikk og gi den nytt liv igjen. Det betales kun ved vellykket rens.

Les mer om vår ansvarlige og miljøvennlige avhending av gammel IT-avfall.

HOLD DEG OPPDATERT!

Hold deg oppdatert!

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å motta de siste nyhetene, teknologioppdateringer, konkurranser og mer.

Data lagret som beskrevet i vår Vilkår.

Mentechs bedriftsstrategi er basert på å forlenge levetiden til elektroniske produkter så mye som mulig. Vårt utgangspunkt er at elektronikken vår får et nytt liv i stedet for å ende opp i søppelkassen. Hvis den defekte elektronikken ikke kan reddes, sørger vi for at den blir avhendet forsvarlig og etter miljøvennlige forhold.

Ved å reparere og gjenbruke elektronikk, unngår vi å produsere nye varer. Dette betyr at vi reduserer utslippene av CO2 og begrenser uttappingen av jordens ressurser. Vi sørger for å skape en sirkulær økonomi der ressurser som ellers ville ha endt opp i søpla, blir en del av verdikjeden og brukes i produksjonen igjen.