Corporate Social Responsibility

Mentechs bedriftsstrategi bygger på å forlenge levetiden til elektroniske produkter så mye som mulig. Vårt forutsetning er at vår elektronikk får et nytt liv i stedet for å ende opp i søpla. Hvis den defekte elektronikken ikke kan reddes, sørger vi for å skrote det forsvarlig og etter miljøvennlige forhold.

Når vi reparerer og gjenbruker elektronikk, unngår vi å produsere nye varer. Dette betyr at vi reduserer utslippet av CO2 og reduserer uttømmingen av jordens ressurser. Vi sørger for å skape en sirkulær økonomi, der ressurser som ellers ville ende i søpla, blir en del av verdikjeden og inngår i produksjonen igjen.

Mentech ECO Solutions

Mentechs ECO Solutions er vårt forslag til samarbeid om håndtering av elektronikk. Mange bedrifter har et stort forbruk av elektronikk og bytter ut utstyr ofte. Det kan være en tidkrevende og ressurskrevende oppgave å finne ut hvordan man kan minimere omfanget og det totale klimaavtrykket av elektronikkavfall.

Mentech er spesialister på innsamling og ansvarlig avhending av elektronikk, og med ulike løsninger sørger vi for å resirkulere og dermed gjenbruke delene til reparasjon. Dette er hva vi kaller grønn elektronikk.

Mentech ECO Solutions er en digital total-løsning samlet på én plattform, hvor kunden kan følge med i hele prosessen – fra bestilling av avhenting til godkjenning av tilbud, budsjett, oppfølging og mye mer.

Avhenting:
Våre Mentech sjåfører benytter kun våre egne sikrede og sporbare biler til transporten.

Mentech ECO 1: 4,- pr. kilo
Mentechs første ECO-løsning er en enkel avhenting. Med denne løsningen betaler dere en fast kilopris for innsamling og ansvarlig avhending av elektronikkavfall.

Mentech ECO 2: 8,- pr. kilo
Mentechs andre ECO-løsning er for dere som har preferanser innen databehandling. Vi jobber selvfølgelig i samsvar med GDPR lovgivningen, så med denne løsningen kontrollerer vi alle enheter i forbindelse med datasletting, før vi starter behandlingen.

Når vi har hentet deres elektronikk, kan dere bruke disse to mulighetene foreløpig: Mentech ECO Recycle og Mentech ECO Wipe.

Med Mentech ECO Recycle løsningen tar vi alle enheter med verdi, sletter data, fjerner eventuelle logoer og selger dem videre til nye sluttbrukere.

De enhetene og materialet som ikke kan resirkuleres eller gjenbrukes på grunn av nåværende teknologi og investeringer, bruker vi i Mentech ECO Wipe løsningen. Her betaler dere 65,- per større enhet – for eksempel datamaskiner og lignende – og 35,- per mindre enhet – for eksempel telefoner.

All data slettes fra enhetene, og deretter destruerer vi dem med størst mulig hensyn til klimaet.

Mentech samarbeider blant annet med:

De siste årene har vi sammen med de dyktige folkene fra Mentech gjenbrukt og reparert mange typer IT-komponenter. Dette betyr at vi ikke bare har gitt mange elektroniske produkter et helt nytt liv, men også redusert avfall ved å forlenge produktets levetid. Det gir veldig god fornuft, istedenfor å bare kaste bort, og bidrar til å styrke kampen for en bedre og grønnere miljø.

.
Brian Wahl Olsen.
Direktør for Skadepartnerskap og forebygging hos Alm. Brand

Bærekraftig utvikling

Verdensmål 7: Bærekraftig energi.
Fremtiden – utelukkende fornybare energikilder?
Mentech og Mentech ECO har 100% grønn energi
på alle service lokasjoner. Vi vil være med på å ta
ansvar for å skape en verden som kun kjører på grønn
energi uten unntak. Spesielt ettersom verdens
energiforbruk fortsatt utgjør 80% fossile brensler.
Derfor bruker alle våre avdelinger

i både Danmark, Norge og Sverige nå utelukkende
strøm fra fornybare energikilder. For å få dette til å
skje har vi brukt mye tid i 2020 og 2021 på å tegne
nye, grønne strømavtaler. Avtalene er inngått med
leverandører på nordisk nivå i tett samarbeid med
energiselskapene Ørsted, NORLYS, Fjorkraft i Norge
og E-ON i Sverige.

Verdensmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon.

Kan vi gjennom ansvarlig forbruk redusere vår klimaavtrykk?
Kjernen i Verdensmål 12 er forbruksmønstrene våre, vår atferd og måten vi bruker ressursene våre på, både sosialt, i næringslivet eller som samfunn.

Her er det spesielt vårt bidrag til delmål 12.5, hvor avfallsgenereringen skal reduseres gjennom forebygging, gjenvinning og gjenbruk i global kontekst. I tillegg til at Mentech reparerer og selger grønn elektronikk, håper vi at våre kunder og samarbeidspartnere bygger opp kunnskap og kapasitet til å møte klimaendringene.

I tillegg til Verdensmål 12 jobber vi også med to andre
verdensmål, mer presist mål 7 og 13. Verdensmål 7 handler
om universell tilgang til elektrisitet til en overkommelig pris,
som best kan oppnås ved å investere i rene energikilder som vind, sol og termisk energi. Verdensmål 13 handler om klimainnsats. Klimahandling er absolutt nødvendig i disse tider, da alle rundt oss, både lokalt og globalt, opplever konsekvensene av manglende innsats for å ha en bærekraftig og fremtidsrettet utvikling.

Verdensmål 13: Klimainnsats.
CO2-nøytrale nettsider, grønn frakt og miljøvennlig emballasje – den nye standarden?

I tillegg til at Mentech reparerer og selger grønn elektronikk, håper vi å bygge kunnskap og kapasitet for å takle klimaendringene. Våre nåværende tiltak innenfor dette målet inkluderer klimapartnerskap, CO2-nøytrale nettsider, grønn frakt og miljøvennlig emballasje.

CO2-nøytral frakt og pakking
Mentechs produkter pakkes forsvarlig i miljøvennlig emballasje. Når en pakke skal transporteres fra ett sted til et annet, kan det ikke unngås at det vil være en form for CO2-utslipp. Derfor har vi inngått en avtale med PostNord, der vi gjennom ekstra betaling for frakt, reduserer CO2-utslippene fra kjøringen.

CO2-nøytral nettside og Growing Trees Network Foundation.
Både Mentech og Mentech ECO har nå CO2-nøytralisert nettsidene sine. Vi deltar i et dansk klima-initiativ der bedrifter, uavhengig av størrelse og bransje, samarbeider om å nøytralisere CO2-utslippene fra hjemmesidene sine. Bakgrunnen for “CO2-nøytral nettside” initiativet er at internett og datamaskinbruk i dag forårsaker mer CO2-utslipp enn for eksempel luftfarten. I tillegg går 15% av overskuddet til Mentech ECO til å plante trær. De siste 2 årene har Mentech i samarbeid med Growing Trees Network Foundation sørget for at nesten 500 trær er blitt plantet i Danmark.

Vi er stolte av at Mentech A/S har tilsluttet oss FN’s Global Compact og Global Compact Network Denmark, som nylig lanserte verdens største Corporate Sustainability-initiativ
og det største danske nettverket for grønne bedrifter.

Ansvarlighet og bærekraftig utvikling
Vi ser frem til å støtte nettverkets målsetninger og hjelpe
med å sette standarden for ansvarlighet og bærekraftig
utvikling i den private sektor. Som en del av Global
Compact, forplikter vi oss til å følge Global Compacts 10 prinsipper innenfor menneskerettigheter,
arbeidsrettigheter, miljø og anti-korrupsjon, samt å
tilslutte oss FN’s 17 bærekraftsmål.

Corporate Social Responsibility – rapport

Vår siste CSR-rapport for 2020 beskriver de forretningsmessige og utviklingsmessige tiltakene og initiativene som Mentech gjennomførte i 2020/21 innen bærekraft og samfunnsansvar.

HOLD DEG OPPDATERT!

Hold deg oppdatert!

Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å motta de siste nyhetene, teknologioppdateringer, konkurranser og mer.

Data lagret som beskrevet i vår Vilkår.